Qendra Terapeutike Heimerer është poliklinikë e cila ofron qasje multidiciplinare, ku misioni ynë është të ju ofrojmë zgjidhje personave në nevojë dhe t’i integrojmë në komunitet.

Punonë me njerëzit e të gjitha grup-moshave. Trajtonë llojet e ndryshme të komunikimit dhe gëlltitjes.

Ofron shërbime të një cilësie të lartë, përmes qasjes së analizës së aplikuar të sjelljes.

Ndihmon klientet që të zhvillohen, përmirësohen në aftësitë e nevojshme për jetën e përditshme.

Vizioni ynë

Të jemi qendër udhëheqëse në Kosovë dhe rajon për trajtim profesional në fushat shëndetësore terapeutike.
• Institucion i profilizuar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore terapeutike
• Institucion referent

Të ofrojmë shërbime terapeutike me ekspert të kualifikuar duke aplikuar metodologji bashkëkohore te cilat mundësojne arritjen e standardeve evropiane . Shkollim i integruar institucional/profesional

Testet vlerësuese

Ne ju përcjellim në çdo hap të rrugës tuaj

Aplikimi i qasjes multidisiplinare mes fushave të ndryshme terapeutike, i mundëson qendrës tonë që të përmbush çdo nevojë tuajën deri në arritjen e maksimumit të kapaciteteve tuaja.

Të vendosur për të shërbyer

Dëgjoni atë që thonë klientët tanë

Partnerët tanë