Klinika e Ergoterapise

Ergoterapia ndihmon klientet që të zhvillohen, përmirësohen, të mbrohen dhe  të zhvillojnë aftësitë funksionale për jetën e përditshme, duke punuar në të gjitha fushat e angazhimit; vetë-kujdesje, kujdesje për të afërmit dhe kafshët, pjesëmarrja sociale, arsimi, puna, koha e lirë, pushimi dhe gjumi,si dhe lojërat.

Klinika e Ergoterapisë ofron shërbimet e ergoterapisë për çdo grupmoshë që hasin problem me pengesat në aktivitetët e jetës së përditshme për shkak të vështirësive fizike apo mendore. Ne kuptojmë se të gjithë njerëzit ballafaqohen me sfida në jetë. Seancat Ergoterapeutike supozohen të jenë për fëmijë te cilët lindin me ngecje ne zvillim, sëmundjet dhe lendimet që vijnë si pasojë e aksidenteve, dhe per ata persona që humbin aftësitë për shkak të moshës së shtyrë.

Qëllimi jonë është të bashkpunojmë me klientët dhe të afërmit e tyre për të rritur, forcuar, adaptuar, modifikuar dhe mbrojtur pavarësinë në pjesmarrjen të aktiviteteve të jetës së përditshme.

Ergoterapeutët vlerësojnë dhe diagnostikojnë pengesat në pjesmarrjen e aktiviteteve të jetës së përditshme në çdo fushë. Ne vlerësojmë (vetëm disa shembuj):

– Nxënësit që  nuk kanë kontroll në shkrimin e tyre që rezulton në shkrim jo të lexëm
– Personat e moshuar që nuk I kanë aftësitë të pregadisin vetë (caj, kafe, ushqim)
–  Studentat/të rinjtë që kan ankth të lartë (në studime/punë)

-Personat qe kanë pasur sulm në tru dhe si pasojë nuk mund të pastrohen vetë.

-Personat që janë të diagnostikuar me skizofreni që nuk mund të punojnë

-Femijët (p.sh. 4 vjecarë) që nuk mund t’a perdorin tualetin në mënyrë të pavarur.

-Mënyrat se si një person mund t’a vazhdojë punën jashtë shtëpisë edhe pse ka lendime të gjymtyrëve


Pas vlerësimit ergoterapeutët, së bashku me klientin caktojnë qëllimet terapeutike, planin dhe zbatimin e trajtimit.

Ergoterapia karakterizohet me një përspektivë holistike, ku fokusi qëndron në adaptimin e mjedisit dhe faktorëve të tjerë kontekstual që t’i përshtaten individit/klientit, ku si pjesë integrale e këtij procesi është klienti si pjesë dhe në qendër të terapisë.

Klinika e Ergoterapisë ofron shërbimet e ergoterapisë për çdo mosha e klientëve me pengesat në aktivitetët e jetës së përditshme për shkak të vështirësitë fizike apo mendore. Ne kuptojmë se sfidat ndodhët në jetë. Fëmijtë janë të lindur me ngecjen në zhvillim, njerëzit përballojnë sëmundjet apo lëndimet për shkak të aksidentëve, dhe njerëzit po humbën aftësitë për shkak të moshës dhe pleqërisë. Qëllimi I ergoterapisë është të bashkpunojmë me klientët dhe të afermitë të tyre për të rritur, forcuar, adaptuar, modifikuar dhe mbrojtur pavarësinë në pjesmarrjen në aktivitetët të jetës së përditshme.

Ergoterapeutët vlerësojnë dhe diagnostifikojnë pengesat ne pjesmarrjen në aktivitetët të jetës së përditshme në çdo fushë. Pershembull ne vlerësojmë: (Këto janë vetëm disa shembujtë)

  • Pse një nxënës në shkollë nuk mund të këtë kontrol shkrimin e tij në menyra e lezueshëm.
  • Pse një gjyshja nuk mund të përgadit kafe apo çaj më vetë
  • Pse një student ka ankthi I lartë gjatë provimeve e tyre
  • Pse një person që kishte pasur sulm në tru apo në zemër nuk mund të pastrohet vetë
  • Pse një person e diagnostifikuar me shizofreni nuk mund të punojë
  • Pse një fëmijë 4 veçare nuk mund të përdorur tualetin në menyra e pavarur
  • Si mund të vazhdojë punën në dhe jashtë shtëpinë, personi me lëndimin e gjymtyra/ët e tyre

Pas vlerësimit ergoterapeutët, së bashku me klientin saktojnë qëllimet terapeutike, planin dhe zbatimin e trajtimit.

Ergoterapia karakterizohet me një përspektivë holistike, ku fokusi qëndron në adaptimin e mjedisit dhe faktorëve të tjerë kontekstualë që t’i përshtaten individit/klientit, ku si pjesë integrale e këtij procesi është klienti si pjesë dhe në qendër e terapisë.