Projektet

Courses Image 05

Projekti 1

Ofron shërbime të një cilësie të lartë, përmes qasjes së analizës së aplikuar të sjelljes.

Ndihmon klientet që të zhvillohen, përmirësohen në aftësitë e nevojshme për jetën e përditshme.

Punonë me njerëzit e të gjitha grup-moshave. Trajtonë llojet e ndryshme të komunikimit dhe gëlltitjes.